Forslag til dagsturar med bil

For gode forslag til dagsturar, spør gjerne oss i resepsjonen, men her er nokre forslag til inspirasjon:
 

Sogndal - museumsbesøk - Sogndal

Dei Heiberske samlingar - Sogn Folkemuseum, Sogn Fjordmuseum, Kaupanger Stavkyrkje, Kaupanger Design Borgstova A/S.
Les meir på dhs.museum.no

 

Sogndal - Selseng - Anestølen - Sogndal.

Opplev eit besøk på ein geitestøl.

 

Sogndal - Lærdal - Borgund - Lærdal - Sogndal (110 km)

Borgund Stavkyrkje, Norsk Villakssenter, Gamle Lærdalsøyri, Turvegar ved Borgund Stavkyrkje (Sverrestigen, Vindhellavegen).
Manheller - Fodnes.

 

Sogndal - Kaupanger - Gudvangen - Flåm - Lærdal - Sogndal (95 km)

Ferjetur på Sognefjorden, Undredal Stavkyrkje, Flåmsbana, Otternes Bygdetun (Aurland), Snøvegen mellom Aurland og Erdal, Kaupanger Stavkyrkje, Sogn Folkemuseum. Kaupanger – Gudvangen, Fodnes – Manheller.

 

Sogndal - Jostedal - Sogndal (130 km)

Gaupne Gamle Kyrkje, Jostedal Kraftverk, Breheimsenteret i Jostedal, breturar på Nigardsbreen med førar.

 

Sogndal - Solvorn - Ornes- Skjolden- Luster - Sogndal (102 km)

Galleri Walaker (Solvorn), Urnes Stavkyrkje, Feigumfossen, Fortun Kraftverk, Dale Kyrkje, Gaupne Gamle Kyrkje. 

Solvorn - Ornes.

 

Sogndal - Gaularfjellet - Moskog - Skei - Fjærland - Sogndal (215 km)

Leikanger Kyrkje og Prestegårdshagen, Arboretet på Lunde, Haukaas Emaljeverkstad, Mel Kraftverk, Astruptunet, Eikaasgalleriet, Jølstramuseet, Audhild Vikens Vevstove, Norsk Bremuseum, Bøyabreen, Suphellebreen, Den norske bokbyen Fjærland.
Hella - Dragsvik.

 

Sogndal - Kaupanger - Gudvangen - Vik - Leikanger - Sogndal (135 km)

Sognefjorden, Stalheimskleiva, Vikafjellet, Hopperstad Stavkyrkje, Hove Steinkyrkje, Vikøyri, Kristianhus - Båt og motorsamling, Borgstova, Fritjovstatuen, Leikanger Kyrkje med prestegårdshagen, Baldersteinen, Frukt og kulturstiar.
Kaupanger - Gudvangen, Vangsnes - Hella.

 

Sogndal - Lom Valdresflya - Filefjell - Lærdal - Sogndal (459 km)

 

Sognefjellvegen, Jotunheimen Nasjonalpark, Sagasøyla ved Elveseter i Bøverdalen, Lom Stavkyrkje, Norsk Fjellmuseum, Lom Bygdamuseum, Fossheim Steinsenter, Valdres Folkemuseum, St. Thomaskyrkja på Filefjell, Borgund Stavkyrkje, Norsk Villakssenter.
Fodnes - Manheller

 

Sogndal - Fjærland - Skei - Olden - Briksdal - Stryn - Skei - Fjærland - Sogndal (372 km)

Briksdalsbreen, Jostedalsbreen Nasjonalparksenter, Anders Svor Museet, Nordfjord Folkemuseum, Norsk Fjordhestegard, Audhild Vikens Vevstove, Norsk Bremuseum, Den Norske bokbyen, Anestølen.

 

Sogndal - Balestrand - Høyanger - Hyllestad - Askvoll - Førde - Gaularfjellet - Sogndal (390 km)

Haugås Emeljeverkstad, Sognefjord Akvarium, Vestnorsk Reiselivsmuseum, Naustvoll gård på Kvamsøy, Industrimuseet i Høyanger, Massnes Villmarksmuseum, Den Trondhjemste Postveg, Lillingstonheimen, Helle Knivfabrikk, Staveneset Helleristninger, Strongfjorden Industriminne, Trollhagen, Sunnfjord Museum, Huldefossen.
Hella - Dragsvik, Dale - Eikenes

 

Sogndal - Skei- Førde - Florø - Ausevik - Førde - Sande - Gaularfjellet - Sogndal (410 km)

Norsk Bremuseum, Audhild Vikens Vevstove, Eikåsgalleriet, Jølstramuseet, Sunnfjord Museum, Huldefossen, Trollhagen, Kystmuseet i Sogn og Fjordane, helleristningane i Ausevika, Haukås Emaljeverkstad, Leikanger Kyrkje.
Dragsvik - Hella.

 

Sogndal - Skei - Stryn - Strynefjellet - Dalsnibba - Lom - Sognefjellet - Sogndal (460 km)

Audhild Vikens Vevstove, Jostedalsbreen Nasjonalparksenter, Utsiktspunkt på Dalsnibba, Lom Stavkyrkje, Norsk Fjellmuseum, Lom Bygdemuseum, Sagasøyla ved Elveseter Hotel, Sognefjellsvegen, Fortun Kraftstasjon, Dale Kyrkje, Gaupne Gamle Kyrkje.